Skip to content
Published February 16, 2020

Podľa štátneho vzdelávacieho programu hlavným cieľom mediálnej výchovy je získanie a rozvoj mediálnej gramotnosti a osvojenie mediálnych kompetencií – schopnosti prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov.

Na základnej škole na Ostredkovej ulici číslo 14 v bratislavskom Ružinove učia žiakov mediálnu výchovu ako samostatný predmet. Ponúkajú ho od 5. ročníka.

„Na hodiny chodia aj ľudia z mediálneho prostredia, z redakcií celoštátnych médií a deťom hovoria o ich profesionálnej žurnalistickej práci. Pre žiakov je to obohatenie, majú možnosť sa dozvedieť ako fungujú noviny a televízie, čo všetko je napríklad za spravodajským príspevkom. Ako vzniká, ako dlho to trvá, ako si novinári vyberajú informácie,“ opísali rodičia žiakov dobrú skúsenosť s výučbou predmetu.

Nadané deti pripravujú aj školský časopis Jazierko, či cudzojazyčný časopis Teens World. V škole funguje knižnica, v nej sú počítače s pripojením na internet.

V škole prebieha i umelecké vzdelávanie pedagógmi zo Základnej umeleckej školy (hudobné nástroje) a súkromnej ZUŠ (výtvarný a tanečný odbor). Každý rok organizujú pre žiakov plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, školy v prírode či kurz korčuľovania. Príležitostne aj jazykové pobyty vo Veľkej Británii. Od prvého ročníka vyučujú anglický jazyk, od 7. ročníka si žiaci priberajú druhý cudzí jazyk (nemecký alebo ruský jazyk) a v 8. ročníku majú predmet finančná gramotnosť.