Skip to content
Published February 25, 2020

V bratislavskej mestskej časti Lama

funguje už od roku 1993 súkromná materská a základná škola, v ktorej vyučovanie prebieha podľa Montessori metódy. Ide o alternatívnu metódu vzdelávania. Tento model vzdelávania je na Slovensku čoraz žiadanejší.

Maria Montessori (1870 – 1952)

Školu založila Soňa Bobeková. Keď materská škola fungovala dva roky, Bobeková otvorila aj prvý ročník základnej školy. V roku 1998 založila Slovenskú asociáciu Montessori a poskytuje vzdelávanie v Montessori pedagogike. „Pocítila som, že tradičné školstvo neposkytuje deťom to, čo by im pomohlo rozvíjať svoj potenciál naplno,“ povedala Bobeková. Doplnila, že pomáha síce učiť sa systému, no ten ostáva deťmi neporozumený, pretože nepoznajú príčiny a súvislosti, často iba memorujú vedomosti. „Deti sú nútené poslúchať príkazy a stráca sa ich individualita,“ opísala Bobeková.

Maria Montessori (1870 – 1952)  bola talianska lekárka a pedagogička. Jej metóda je zameraná na podporu dieťaťa pri rozvíjaní jeho poznatkov a zručností. Dieťa by malo byť podľa tejto metódy rešpektované a považované za samostatne vyvíjajúcu sa bytosť. Učiteľ je rovnocenný partner a nie autorita, hlavnou úlohou je snaha vytvoriť vhodné prostredie pre učenie žiaka.

Montessori metóda dáva dôraz aj na pomôcky. Tieto pomôcky rozvíjajú osobnosť, tvorivosť detí. Práca s nimi je hrou a ide o zmyslový zážitok, či rozvíjanie motorických schopností.