Skip to content
Published January 8, 2020

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch je stredná škola s viac ako sedemdesiatročnou tradíciou a má celosvetovú prestíž. Založenie školy inicioval v roku 1946 budovateľ piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter, ktorý požiadal dietológa a diabetológa Imricha Sečanského, aby počas návštevy švajčiarskeho Lausanne získal učebné osnovy z tamojšej hotelovej školy.

Aktuálne ponúka žiakom základných škôl päťročný študijný ukončený maturitou. K dispozícií je aj internát priamo v areáli školy na Stromovej ulici. Na škole je možné absolvovať aj trojročné denné pomaturitné štúdium, denné vyššie odborné štúdium, ktoré je ukončené absolventskou skúškou azískaním absolventského diplomu. Zriaďovateľom hotelovej akadémie je Trnavský samosprávny kraj.

Počas štúdia pedagógovia kladú dôraz na prax. Študenti sa naučia ako pripravovať stravovanie i správne stolovacie návyky.

Študenti tretích ročníkov praxujú v školskej jedálni, zabezpečujú reštauračné stravovanie, raňajky, obed, večera, pod pedagogickým dozorom. Študenti štvrtých ročníkov vykonávajú prax v hotelových zariadeniach v meste, predovšetkým v kúpeľoch. Počas štúdia sa kladie dôraz aj na výučbu cudzích jazykov, najmä angličtiny a nemčiny.

Žiaci počas praxe prichádzajú do kontaktu aj s prestížnymi zákazníkmi. Napríklad, v rámci slovenského predsedníctva v OSCE (The Organization for Security and Cooperation in Europe) a ministrálu, ktorý sa uskutočnil v septembri 2019, študenti pripravovali občerstvenie a obsluhovali európskych politikov.