Skip to content
Published December 29, 2019

Na Strednej odbornej škole kaderníctva a vizážistiky v Bratislave je atraktívna je najmä praktická výučba. Študenti už od druhého ročníka na odbornom výcviku pracujú pod dozorom pedagógov v salónoch. Učia sa tak pracovať s modernými technológiami, získavajú informácie o najnovších trendoch i komunikovať so zákazníkmi.

Výhodou je, že do salónov nie je potrebné sa objednať a najmä pre dôchodcov a študentov sú zaujímavé aj neporovnateľne nižšie ceny. Kvalita práce sa však vyrovná profesionálnym salónom. Materiály a technológie, ktoré tu používajú sú moderné. Nevýhodou je, že procedúry trvajú dlhšie, keďže každý krok žiaci konzultujú s majstrami odborného výcviku.

„Žiadna trvalá na drevené natáčky, ako sa kedysi učili kaderníčky a keď prišli do salónu nevedeli urobiť ombre a v salónoch ich v podstate všetko, čo sa týka moderných vecí museli naučiť. Na praxi sa naučia všetko,“ hodnotí spokojná zákazníčka, ktorá školské salóny navštevuje už päť rokov. „ Nikdy som po odchode zo salónu pri pohľade do zrkadla neplakala a nemusela si doma ihneď umyť vlasy a sama ich dostrihať. Ak si žiak nie je istý, zavolá majsterku a tá mu poradí,“ dodala.

Na škole je možné študovať 4 – ročné študijné odbory: kozmetik, kaderník – vizážista, telová kozmetika, 3-ročný učebný odbor kaderník, manikér- pedikér, 2-ročné nadstavbové štúdium vlasová kozmetika a nadstavbové štúdium starostlivosť o ruky a nohy, 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium kozmetik, kaderník-vizážista a telová kozmetika. Zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj.

Škola je najmä pre dievčatá, no nájde sa tu aj zopár chlapcov. Žiaci sú úspešní na celoštátnych i medzinárodných súťažiach. Uplatnenie absolventov na trhu práce je vysoké, na úrade práce neskončí takmer nik, viacerí pokračujú aj v štúdiu na vysokých školách a niektorí sa do školy vrátili ako učitelia odborných predmetov.