Skip to content
Published December 1, 2019

Najstaršou školou pre sluchovo postihnutých na Slovensku je Spojená internátna škola v Kremnici, ktorá do konca roka 2018 mala názov Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu v Kremnici. Táto vzdelávacia inštitúcia vznikla ešte v roku 1903 a aj v súčasnosti má celoslovenskú pôsobnosť. Má internátny režim s týždennou prevádzkou. Reálne ju však navštevujú najmä žiaci z okolia Kremnice a ostatných miest Banskobystrického kraja. Zriaďovateľom tejto vzdelávacej inštitúcie je Okresný úrad Banská Bystrica.

Žiaci so sluchovým postihnutím si v tejto škole plnia rovnaké ciele vzdelávania ako ostatní ich rovesníci v bežných základných školách, dôležité však je, aby nadobudli predovšetkým rozvinuté spôsobilosti, ktoré vyplývajú z ich sluchového postihnutia, najmä získanie komunikačných schopností pre svoju nezávislú existenciu.

Aktuálne má kremnická škola zložky: Špeciálna materská škola, Základná škola, Špeciálna základná škola, Praktická škola, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Školský internát a Školský klub.

Priemerný počet žiakov sa pohybuje okolo stovky, polovica z toho v základnej škole. V minulom školskom roku na škole učilo 24 učiteľov na plný úväzok, traja učitelia na čiastočný úväzok, tri asistentky učiteľa, sedem vychovávateľov a traja pomocní vychovávatelia.

Škola vydáva časopis a funguje pri nej aj Občianske združenie detí a mládeže so sluchovým postihnutím Kremko.