Skip to content

Category: Uncategorized

Montesorri škola je populárna

V bratislavskej mestskej časti Lama

funguje už od roku 1993 súkromná materská a základná škola, v ktorej vyučovanie prebieha podľa Montessori metódy. Ide o alternatívnu metódu vzdelávania. Tento model vzdelávania je na Slovensku čoraz žiadanejší.

Maria Montessori (1870 – 1952)

Školu založila Soňa Bobeková. Keď materská škola fungovala dva roky, Bobeková otvorila aj prvý ročník základnej školy. V roku 1998 založila Slovenskú asociáciu Montessori a poskytuje vzdelávanie v Montessori pedagogike. „Pocítila som, že tradičné školstvo neposkytuje deťom to, čo by im pomohlo rozvíjať svoj potenciál naplno,“ povedala Bobeková. Doplnila, že pomáha síce učiť sa systému, no ten ostáva deťmi neporozumený, pretože nepoznajú príčiny a súvislosti, často iba memorujú vedomosti. „Deti sú nútené poslúchať príkazy a stráca sa ich individualita,“ opísala Bobeková.

Maria Montessori (1870 – 1952)  bola talianska lekárka a pedagogička. Jej metóda je zameraná na podporu dieťaťa pri rozvíjaní jeho poznatkov a zručností. Dieťa by malo byť podľa tejto metódy rešpektované a považované za samostatne vyvíjajúcu sa bytosť. Učiteľ je rovnocenný partner a nie autorita, hlavnou úlohou je snaha vytvoriť vhodné prostredie pre učenie žiaka.

Montessori metóda dáva dôraz aj na pomôcky. Tieto pomôcky rozvíjajú osobnosť, tvorivosť detí. Práca s nimi je hrou a ide o zmyslový zážitok, či rozvíjanie motorických schopností.

V ružinovskej škole učia deti mediálnu výchovu

Podľa štátneho vzdelávacieho programu hlavným cieľom mediálnej výchovy je získanie a rozvoj mediálnej gramotnosti a osvojenie mediálnych kompetencií – schopnosti prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov.

Na základnej škole na Ostredkovej ulici číslo 14 v bratislavskom Ružinove učia žiakov mediálnu výchovu ako samostatný predmet. Ponúkajú ho od 5. ročníka.

„Na hodiny chodia aj ľudia z mediálneho prostredia, z redakcií celoštátnych médií a deťom hovoria o ich profesionálnej žurnalistickej práci. Pre žiakov je to obohatenie, majú možnosť sa dozvedieť ako fungujú noviny a televízie, čo všetko je napríklad za spravodajským príspevkom. Ako vzniká, ako dlho to trvá, ako si novinári vyberajú informácie,“ opísali rodičia žiakov dobrú skúsenosť s výučbou predmetu.

Nadané deti pripravujú aj školský časopis Jazierko, či cudzojazyčný časopis Teens World. V škole funguje knižnica, v nej sú počítače s pripojením na internet.

V škole prebieha i umelecké vzdelávanie pedagógmi zo Základnej umeleckej školy (hudobné nástroje) a súkromnej ZUŠ (výtvarný a tanečný odbor). Každý rok organizujú pre žiakov plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, školy v prírode či kurz korčuľovania. Príležitostne aj jazykové pobyty vo Veľkej Británii. Od prvého ročníka vyučujú anglický jazyk, od 7. ročníka si žiaci priberajú druhý cudzí jazyk (nemecký alebo ruský jazyk) a v 8. ročníku majú predmet finančná gramotnosť.